System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

W roku 2015 Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji ISO (International Organization
for Standardization) wydała nową normę PN-EN ISO 9001:2015 „Wymagania” dotyczącą
systemu zarządzania jakością. Wobec coraz bardziej złożonego i dynamicznie
zmieniającego się otoczenia biznesowego, legislacyjnym i politycznego generującego
różnego rodzaju zagrożenia i stwarzającego zwiększone ryzyka, ISO postanowiła zrobić
głęboką nowelizację normy. Obecnie bazuje ona na cyklu jakości PROD (PDCA) z
uwzględnieniem zagrożeń płynących z otoczenia (kontekstu) organizacji przy
wzmocnionym podejściu procesowym. Wdrożenie i stosowanie nowej normy zwiększa
zdolność organizacji do dostarczania w sposób ciągły wyrobów i usług spełniających
wymagania regulacyjne i prawne oraz zwiększające zadowolenie klientów. Dzięki
obserwacji i analizie otoczenia (kontekstu) organizacji, pozwala zapobiegać rodzącym się
zagrożeniom, minimalizacji rzyka i wykorzystywania pojawiających się szans.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *