Projekt Ustawy- Efektywność Energetyczna- konsultacje

Przedstawiamy Państwu projekt Ustawy o zmianie ustawy o efektywności Energetycznej oraz niektórych ustaw /projekt UC41/ wersja za dnia 20.08.2020 oraz stanowiska Stowarzyszenia oraz Organizacji Zarządców Nieruchomości z prośbą o zapoznanie się oraz uwagi i propozycje które będą mogły być wykorzystane w dalszych konsultacjach

Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej 

Przedstawiamy Państwu projekt Ustawy o zmianie ustawy o efektywności Energetycznej oraz niektórych ustaw /projekt UC41/ wersja za dnia 20.08.2020 oraz stanowiska Stowarzyszenia oraz Organizacji Zarządców Nieruchomości z prośbą o zapoznanie się oraz uwagi i propozycje które będą mogły być wykorzystane w dalszych konsultacjach

POBIERZ

PDF: http://oign.com.pl/wp-content/uploads/2020/11/Projekt-Ustawy.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *