XI Forum dla Zarządców Nieruchomości

KLIKNIJ PO INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

TERMIN: 7 WRZEŚNIA 2021
CZAS TRWANIA: 9.00 – 16.30

Rejestracja Uczestników od godz. 8.30

Kluczowe problemy gospodarki nieruchomościami

Wykład wprowadzający: Kondycja i kierunki rozwoju rynku nieruchomości, megatrendy i krajowe wyzwania

Panel I:  Uwarunkowania prawne, w jakich funkcjonuje rynek nieruchomości. Nowelizacje ustaw i ich wpływ na funkcjonowanie eksploatowanych nieruchomości (nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami i jej wpływ na inne akty prawne. Zmiany w UWL i USM – wady i zalety). Zmiany w Prawie budowlanym – czy i jak ułatwiły proces inwestycyjny?

Panel II:  Efektywność energetyczna a modernizacja budynków; ekonomiczny wymiar ekologii

Panel III: Nowe źródła finansowania renowacji budynków i Krajowy Plan Odbudowy (w tym spółdzielnie energetyczne). Montaż finansowy modernizacji

Panel IV: Nowe narzędzia na rynku nieruchomości – nowoczesne technologie

Panel V: Okiem zarządcy: Bariery we wdrożeniu inwestycji, podnoszących wartość nieruchomości  – prawne, finansowe, psychologiczne, edukacyjne. Co utrudnia zarządzanie wartością nieruchomości? Czy największym problemem są przepisy prawa i brak środków finansowych? Czy raczej opór ludzi, zamieszkujących nieruchomość? A może braki w edukacji zarządców? Dlaczego tak rzadko zarządcy sięgają po dotacje, dofinansowania?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *