Biuletyny


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem serwisu informacyjnego OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I POLSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI ZARZĄDCÓW, ADMNISTRATORÓW i WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Znajdą w nim Państwo ciekawe artykuły, pytania i odpowiedzi oraz najnowsze informacje. Biuletyn dostępny w zakładce ‘Strefa Członkowska’.

Nowy serwis informacyjny