Szkolenia


OIGN    2018 r.

Tematyka Szkoleń stałych realizowanych według potrzeb

 

Temat 1.  Umowy najmu nieruchomości (8 godzin):

 • najem zwykły i okazjonalny
 • najem komercyjny
 • negocjacje
 • umowa o wyłączności
 • ochrona danych zarządcy i właściciela.

 

Temat 2.  Zarządzanie nieruchomościami (16 godzin):

 • pojęcia i definicje
 • otoczenia prawne zarządzania nieruchomościami
 • przejmowanie nieruchomości do zarządzania
 • naliczania i rozliczanie należności
 • eksploatacja nieruchomości
 • obsługa techniczna nieruchomości
 • plan zarządzania nieruchomością .

 

Temat 3.  Plany zarządzania nieruchomościami na przykładach (16 godzin):

 • nieruchomość mieszkalna

* zasób gminny

* wspólnota mieszkaniowa

* SM

 • nieruchomość komercyjna

* centrum handlowe

* biurowiec.

 

Temat 4.  Kwalifikacje w zarządzaniu nieruchomościami (8 godzin):

–     ZSK Zintegrowany System Kwalifikacji

 • ZRK Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
 • Kwalifikacja „Zarządzanie nieruchomościami”.

 

Temat 5.  Przygotowanie firmy do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością

wg normy PN EN ISO 9001 w zakresie zarządzania nieruchomościami  ( 8 godzin)

 • wymagania normy PN-EN ISO 9001
 • cele w zarządzaniu nieruchomościami
  • podejście procesowe w zarządzaniu nieruchomościami
 • cykl doskonalenia procesu (Planuj – Wykonaj – Oceniaj – Doskonal)
 • dokumentacja SZJ.

 

Temat 6.  System Certyfikacji Zawodowej osób wg wymagań normy PN EN ISO/IEC 17024.

Uzyskanie certyfikatu kompetencji Zarządcy  lub Administratora nieruchomości( 8 godzin).

 • wymagania wiedzy i doświadczenia zawodowego
 • Program Certyfikacji Zarządców Nieruchomości (PC-ZN)
 • Program Certyfikacji Administratorów Nieruchomości (PC-ZN)
 • niezależna i bezstronna Komisja Egzaminacyjna
 • proces certyfikacji.