Wydarzenia


Forum Zarządców Nieruchomości w Grudziądzu

 

Sezon letnio-wakacyjny zakończyliśmy tak miło jak i pożytecznie podczas Forum Zarządców Nieruchomości, które odbyło się w siedzibie MPGN w Grudziądzu. Zostało one połączone ze szkoleniem w zakresie zmian w prawie lokalowym wynikających z ustawy z 22 marca 2018 roku, które poprowadził sędzia Jacek Włodarczyk.
Spotkanie rozpoczęło się wspólnym śniadaniem, podczas którego głos zajął Prezes OIGN Zenon Różycki, który podzielił się swoim doświadczeniem pracy w MPGN Grudziądz, jak również podkreślił rolę i zadania które pełni Izba w sektorze gospodarki nieruchomościami. Następnie Dyrektor OIGN ds Systemu Zarzadzania Jakością Dominik Koreń przybliżył uczestnikom zagadnienia zwiazane z wdrażaniem normy ISO PN-EN 9001:2015 w firmach zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. W miłej, rodzinnej atmosferze każdy z obecnych mógł zaprezentować swoją firmę, jak również wymienić się spostrzeżeniami i doświadczeniami pracy w sektorze nieruchomości z pozostałymi uczestnikami Forum. 


W następnej, szkoleniowej części spotkania pan sędzia Jacek Włodarczyk w jasny i przystępny sposób wprowadził obecnych w tajniki zmian w prawie lokalowym wynikających z ustawy z 22 marca 2018 r., do których trzeba będzie się stosować już w drugim kwartale 2019 r. Biorąc pod uwagę bardzo pozytywne oceny Forum, które wyrazili uczestnicy w przeprowadzonej po konferencji ankiecie, planujemy organizację kolejnych spotkań w podobnym formacie w innych regionach Polski.