Zarząd

Marian Banacki- Prezes Zarządu

Zenon Bambrowicz- Wiceprezes Zarządu

Dominik Koreń- Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Karasek- Członek Zarządu

Krzysztof Orzeszek- Członek Zarządu

Ewa Wojdalska- Członek Zarządu